Beatrix

Beatrix 80 keer in beeld

Open today Open today

Monday 29 January 2018

Prinses Beatrix 80 jaar

Prinses Beatrix viert op 31 januari haar tachtigste verjaardag. Ter gelegenheid hiervan tachtig keer 'Beatrix in Beeld'.

Foto’s met dank aan:
Ans Markus, Vincent Mentzel, Tom Haartsen, Frank van Beek en de deelnemers aan ‘Beeld van Beatrix’, 2013 (in samenwerking met de NOS).