loaN

Paleis Het Loo is closed

Due to the Renewal & Renovation.

Bruikleenverkeer

Ter bevordering van de (inter)nationale collectiemobiliteit werkt Paleis Het Loo graag mee aan het uitlenen van collectiestukken. Vanwege de projecten Vernieuwing & Verbouwing en CollectieCentrum Nederland is er per 1 oktober 2016 een tijdelijke bruikleenstop ingesteld.

Tijdelijke bruikleenstop

De komende jaren werkt Paleis Het Loo aan Renovatie & Uitbreiding: ruim 30 jaar na de openstelling van Paleis Het Loo als museum is groot onderhoud noodzakelijk. Per 1 januari 2018 is het hoofdgebouw gesloten en komt tot de heropening in 2021 de focus te liggen op de stallencollecties en bijzondere, wisselende opstellingen in de tuinen. Tevens wordt momenteel achter de schermen hard gewerkt aan ons nieuw te realiseren externe depot, het CollectieCentrum Nederland. Dit  project wordt in nauwe samenwerking met onze partners, het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vormgegeven en zal medio 2020 in gebruik worden genomen.

Vanwege de omvangrijke projecten van de komende jaren is besloten om per 1 oktober 2016 geen bruikleenverzoeken meer in behandeling te nemen voor de periode najaar 2016 t/m eind 2020. Alle afspraken die al gemaakt zijn met betrekking tot uitgaande bruiklenen worden vanzelfsprekend nagekomen.

Wij hopen op uw begrip voor deze tijdelijke bruikleenstop. Na de heropening van Paleis Het Loo in 2021 zetten wij ons huidige bruikleenbeleid voort. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Collectiemanagement. Contactpersoon is onze registrar Liesbeth Schotsman, bereikbaar via l.schotsman@paleishetloo.nl.

Keurmerk bruikleen

Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland

Officiële bruikleenverzoeken

Officiële bruikleenverzoeken dienen tenminste zes maanden voor de beoogde openingsdatum te worden ingediend en worden alleen in behandeling genomen indien de aanvraag tenminste de volgende punten bevat:

  • Naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • Contactpersoon en contactgegevens (naam, telefoon, postadres, e-mail)
  • Tentoonstellingsnaam
  • Tentoonstellingsperiode
  • Korte samenvatting van het tentoonstellingsconcept
  • Lijst van beoogde objecten, onder vermelding van inventarisnr., titel en  vervaardiger
  • Motivatie voor de aanvraag van deze werken
  • Een facility report van de tentoonstellingsruimte wordt op prijs gesteld.

Ter voorbereiding van de aan te vragen objectenlijst adviseren wij u, voordat een officiële aanvraag wordt opgesteld, eerst contact met de afdeling Collectiemanagement op te nemen over mogelijk geschikte voorwerpen uit onze collecties.

Uw officiële bruikleenverzoek, ondertekend door de directeur van de aanvragende instelling, dient schriftelijk te worden ingediend bij:

Paleis Het Loo
Drs. M.P. van Maarseveen, directeur
Koninklijk Park 1
7315 JA  Apeldoorn

Na ontvangst van uw aanvraag wordt door de afdeling Collectiemanagement een dossier opgestart, waarna u een ontvangstbevestiging, dossiernummer en contactgegevens ontvangt. Bij de beoordeling van uw bruikleenverzoek wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid, eigendomssituatie en de conditie van de aangevraagde objecten, het doel van de aanvraag en de omstandigheden van de locatie waar de bruiklenen gedurende de bruikleenperiode zullen verblijven. Bruiklenen worden toegezegd onder standaardvoorwaarden, vastgelegd in een door Paleis Het Loo opgestelde bruikleenovereenkomst.

Tickets